Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

RNDr. Peter Vajda, PhD.

Narodený: 13 decembra 1966 v Žiline

1985–1990 RNDr., katedra geofyziky, MFF UK, Bratislava (paleomagnetizmus)

1991–1995 Ph.D., Department of Geodesy and Geomatics Engineering (GGE), University of New Brunswick (UNB), Fredericton, N.B., Canada, (fyzikálna geodézia: tiažové pole Zeme)

1990–1991 asistent, MFF UK, Bratislava

1991–1994 Teaching Assistant, GGE UNB, Fredericton, Canada

1992–1995 Research Assistant, GGE UNB, Fredericton, Canada. Kontraktovaný projektový výskum pre výpočet presného regionálneho geoidu pre Kanadu. Vývoj novej TFM metodiky riešenia obrátenej úlohy gravimetrie

1996–2015 samostatný vedecký pracovník, GFU SAV, Bratislava, vedúci oddelenia gravimetrie a geodynamiky (od 2003), predseda vedeckej rady ústavu (2009–2015), vedúci grantu 2x APVV, viacerých Vega projektov, publikačná aktivita: 28 CC (WOS/SCI) článkov, 28 SCOPUS článkov, 1 monografia, a 6 kapitol. Aktívny člen AGU, CGU, SEG, IAMG, IAG