Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Hana Čenčariková, PhD - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ČENČARIKOVÁ, Hana - STREČKA, Jozef. Enhanced magnetoelectric effect of the exactly solved spin-electron model on a doubly decorated square lattice in the vicinity of a continuous phase transition. In Physical Review E, 2018, vol. 98, no. 6, art. no. 062129. (2.284 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2470-0045. Typ: ADCA
  • ČENČARIKOVÁ, Hana - STREČKA, Jozef. Conventional and rotating magnetoelectric effect of a half-filled spin-electron model on a doubly decorated square lattice. In Physics Letters A. General Atomic and Solid State Physics, 2019, vol. 383, no. 33, art. no. 125957. (2.087 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0375-9601. Typ: ADCA
  • ČENČARIKOVÁ, Hana - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália. COMPARATIVE STUDY OF A CRITICAL BEHAVIOUR OF A COUPLED SPIN-ELECTRON MODEL ON A DOUBLY DECORATED SQUARE LATTICE IN THE CANONICAL AND GRAND-CANONICAL ENSEMBLE. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 84. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus