Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Hana Čenčariková PhD - projektová činnosť

Národné projekty

EXSES - Exotické kvantové stavy nízkorozmerných spinových a elektrónových systémov
Exotic quantum states of low-dimensional spin and electron systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2021
Teoretické štúdium multifunkčných kvantových nízko-rozmerných magnetických materiálov
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čenčariková Hana PhD
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ