Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Ing. Vanda Vašková PhD.

Národné projekty

* Konvergencia a polarizícia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ