Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Marta Herucová Ph.D.

Národné projekty

Symbolizmus na Slovensku

Symbolism in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Herucová Marta Ph.D.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ