Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

PhDr. Marta Herucová Ph.D.

Národné projekty

Symbolizmus na Slovensku

Symbolism in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Herucová Marta Ph.D.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ