Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Peter Szalay, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter - BOČKOVÁ, Monika - SMETANOVÁ, Gabriela. Architektúra na Slovensku 2020 – 2022. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 9-109. ISBN 978-80-566-5849-9. Typ: AEDA
  • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Typ: FAI
  • RUMANOVÁ, Ivana - SZALAY, Peter. "Our clients are the most valuable thing we have." Pseudooživovanie miest cez development na príklade bratislavského Lida. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 147-178. ISBN 978-80-566-5849-9. Typ: AEDA
  • SZALAY, Peter. Rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie = The Reconstruction and Modernisation of the Slovak National Gallery. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2023, roč. 72, č. 1, s. 48-53. ISSN 1335-4353. (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Typ: BDF
  • SZALAY, Peter - ŠKORVANKOVÁ, Eva. Jewish Architects and the struggle with the Regime of the Slovak state = Gli architetti ebrei e la lotta con il regime dello Stato slovacco. In Architecture and Remembrance. Traces of life and work. - Milano : Fondazione OAMi, 2023, p. 39-50. ISBN 978-88-31942-20-1. Typ: BEE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus