Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

 • BALAGOVÁ, Lucia - DURKOVÁ, D. - KHADEM, S. - PUHOVÁ, Agneša - MACEJOVÁ, Dana - BRTKO, Július - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Mineralcorticoid receptor blockade attenuates stress-related negative emotions during tumorgenesis in rats. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 6.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • BUZGÓOVÁ, Katarína - GRABAN, Ján - BALAGOVÁ, Lucia - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Brain derived neurotrophic factor expression and DNA methylation in response to subchronic valproic acid and/or aldosterone treatment. In Croatian medical journal, 2019, vol. 60, no. 2, p. 71-77. (1.624 - IF2018). ISSN 0353-9504.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.). Typ: ADCA
 • GARAFOVÁ, Alexandra - KORNANOVÁ, E. - SVARCOVÁ, H. - CHOVANCOVÁ, D. - BOROVSKY, M. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Is the requirement of catecholamine support in neonates related to maternal stress-related diseases? In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 23.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. View on aldosterone and the brain revisited. In Aldosterone-mineralocorticoid receptor - cell biology to translational medicine. - London, United Kingdom : IntechOpen, 2019, chapter 11, p. 165-175. ISBN 978-1-83962-198-7.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. COST action BM1301: Aldosterone and mineralocorticoid receptor: Pathophysiology, clinical implication and therapeutic innovations (ADMIRE)). Typ: AECA
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša. Modulácia mineralokortikoidných receptorov ako možný cieľ psychorafmakologickej liečby. In XVI. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou. Kniha abstraktov. 17.-19.10.2019, Tatranská Lomnica. - Bratislava : Berlina, s.r.o., 2019, s. 26.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou). Typ: AFF
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - FRANKLIN, Michael - PUHOVÁ, Agneša - SANCHEZ, Connie - JEŽOVÁ, Daniela. Vplyv vortioxetínu a paroxetínu na zmeny hladín monoanímov a melatonínu v epifýze v animálnom modeli depresie = Changes in monoamines and melatonin in the pineal gland in response to vortioxetine and paroxetine in an animal model of depression. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 49.(VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Úzkostlivosť ako povahová črta a aldosterón = Anxiousness as a character trait and aldosterone. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 22-23. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. APVV-17-0451 : Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií). Typ: AFG
 • HLAVÁČOVÁ, Nataša - CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor. Chronic stress of post-weaning social isolation alters signaling via VGF/BDNF/TrkB and nitric oxide in the rat hippocampus. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 29.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - VRANKOVÁ, Stanislava - CEBOVÁ, Martina - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Behavioral alterations induced by post-weaning isolation rearing of rats are accompanied by reduced VGF/BDNF/TrkB signaling in the hippocampus. In Neurochemistry International, 2019, vol. 129, art. 104473. (3.994 - IF2018). ISSN 0197-0186.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. VEGA č. 2/0151/18 : Interakcia metabolických faktorov a neurogénnej signalizácie pri experimentálnych modeloch depresie). Typ: ADCA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning social isolation of rats induces reduction in the gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) in the hippocampus. In General Physiology and Biophysics, 2019, vol. 38, no. 4, p. 365-368. (1.309 - IF2018). ISSN 0231-5882.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy). Typ: ADDA
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Vzťah medzi neurotrofnými faktormi a behaviorálnymi zmenami navodnými sociálnou izoláciou potkanov od odstavu = The relationship between neurotrophic factors and behavioral changes induced by post-weaning social isolation. In 18. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : sborník abstrakt. - Brno : Psychiatrická společnost ČLS JEP, Česká psychiatrická společnost, 2019, s. 49-50.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Česko-slovenský psychiatrický sjezd : po stopách česko-slovenské psychiatrie na cestě do budoucnosti). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - BALAGOVÁ, Lucia - MARKO, Martin - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Nitrergická signalizácia a neurotrofné faktory v modeli sociálnej izolácie u potkanov. In 95. Fyziologické dny : sborník. - Praha : 3. Lékařská fakulta UK, 2019, p. 9-10.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Fyziologické dny). Typ: AFG
 • CHMELOVÁ, Magdaléna - JEŽOVÁ, Daniela - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša. Post-weaning isolation rearing of rats reduced hippocampal gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGF) irrespective of sex. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 14.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. VEGA 2/0042/19 : Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFL
 • CHOMANIČ, Pavol - BALAGOVÁ, Lucia - KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Initial phase of coping with prolonged stress and delta opioid receptor blockade are associated with changes in hippocampal volume. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 15.(APVV-15-0388 : Prenatálne a postnatálne účinky ligandov δ a µ opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - BOROVSKÁ, M. - MOROVICSOVÁ, Eva - JEŽOVÁ, Daniela. Premenštruačná dysforická porucha a aldosterón = Premenstrual dysphoric disorder and aldosterone. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 23. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy). Typ: AFG
 • IZÁKOVÁ, Ľ. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - SEGEDA, Viktor - JEŽOVÁ, Daniela. The dynamics of salivary aldosterone concentrations in patients during the treatment of depression. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 32.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KAPSDORFER, Daniela - VONDROVÁ, D. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - ŠEVČÍKOVÁ, L. - JEŽOVÁ, Daniela. Salivary stress markers are altered in prepubertal children with high trait anxiety. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 35.(VEGA 2/0022/19 : Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku. APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - RIEČANSKÝ, Igor - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Zmeny úzkostného správania a expresie črevných proteínov po podávaní spironolaktónu v neurovývinovom modeli chronického stresu = Changes in anxiety-like behaviour and expression of gut proteins induced by spironolactone treatment in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 53. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG
 • KARAILIEV, Peter - CHMELOVÁ, Magdaléna - HLAVÁČOVÁ, Nataša - JEŽOVÁ, Daniela. Changes in gut barrier protein and mineralocorticoid receptor gene expression in a neurodevelopmental model of chronic stress. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 36.(APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • TREBATICKÁ, J. - HRADECNA, Z. - GUSCHINA, I. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - KATRENCIKOVA, B. - GARAIOVÁ, I. - SUBA, J. - JEŽOVÁ, Daniela - ĎURAČKOVÁ, Zdenka. Serum omega-6/omega-3 fatty acid ration and salivary cortisol in children with depressive disorder, a pilot study. In Twelfth Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Smolenice Castle, Slovakia, June 15 - 19, 2019. - Bratislava : Institute of Experimental Endocrinology, Biomedical Research Center, SAS and Slovak Cancer Research Foundation, 2019, p. 50.(APVV-15-0063 : Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres. Symposium on Catecholamines and Other Neurotransmitters in Stress : Book of Abstracts). Typ: AFH
 • USTOHAL, L. - HLAVÁČOVÁ, Nataša - MAYEROVÁ, M. - OBDRŽÁLKOVÁ, M. - ČEŠKOVÁ, Eva - JEŽOVÁ, Daniela. Schizofrenie a aldosteron = Schizophrenia and aldosterone. In Psychiatrie. - Praha : TIGIS, 2019, vol. 23, suppl. 1, p. 23. ISSN 1211-7579.(Česko-slovenská psychofarmakologická konference : Rozšiřující se prostor moderní psychofarmakologie. VEGA 2/0057/15 : Klinický význam vzťahu aldosterónu k depresii a zúčastnené regulačné mechanizmy. APVV-14-0840 : Interakcia nitrergickej, neurotrofickej a endokrinnej signalizácie v etiopatogenéze schizofrénie). Typ: AFG

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus