Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Nataša Hlaváčová PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* PSYSOMSTRESS - Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií
Identification of psychological and somatic markers in relation to vulnerability to stress and analysis of the effectiveness of psychological interventions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
* DEPOXIN - Molekulové základy depresívnej poruchy u detí a adolescentov, vplyv omega-3 mastných kyselín a oxidačný stres
Molecular bases of depressive disorders in children and adolescents, effect of omega-3 fatty acids and oxidative stress
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
HippoOR - Prenatálne a postnatálne účinky ligandov delta a mí opioidných receptorov na vývoj a funkciu hipokampu.
Prenatal and postnatal effects of delta and mu opioid receptor ligands on the hippocampal development and function.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ