Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Nataša Hlaváčová PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* UNMET - Odkrytie mechanizmov zodpovedných prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu
UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022


Národné projekty

* PSYSOMSTRESS - Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií
Identification of psychological and somatic markers in relation to vulnerability to stress and analysis of the effectiveness of psychological interventions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Mineralokortikoidné receptory v atypických cieľových tkanivách - patofyziologický význam a zúčastnené mechanizmy
Mineralocorticoid receptors in novel target tissues – pathophysiological relevance and underlying mechanisms
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* BRIDGE - Premostenie psychiky a neuroendokrinných funkcií matky a jej dieťaťa: zúčastnené mechanizmy
Bridge between the mental state and neuroendocrine function of mother and her child: the mechanisms involved
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
* Súvislosti medzi endokrinnými a psychickými charakteristikami žien v reprodukčnom veku
Interrelationships between endocrine and mental characteristics of women in reproductive age
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ