Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Barbora Šingliarová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • ŠINGLIAROVÁ, Barbora - HOJSGAARD, Diego - MÜLLER-SCHÄRER, Heinz - MRÁZ, Patrik**. The novel expression of clonality following whole-genome multiplication compensates for reduced fertility in natural autopolyploids. In Proceedings of the Royal Society: B : Biological Sciences, 2023, vol. 290, no. 2001, art. no. 20230389. (2022: 4.7 - IF, Q1 - JCR, 1.898 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0962-8452. Dostupné na: https://doi.org/10.1098/rspb.2023.0389 Typ: ADCA
  • ŠLENKER, Marek - KANTOR, Adam - ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita - KUČERA, Jaromír - SKOKANOVÁ, Katarína - ŠINGLIAROVÁ, Barbora - MANDÁKOVÁ, Terezie - MARHOLD, Karol**. Balkan diploids and polyploids in Cardamine (Brassicaceae). In Abstracts. XVII OPTIMA Meeting, 20-23 September 2023, Erice, Italy. - Palermo : Università degli Studi di Palermo, 2023, p. 31. ISBN 978-88-943667-2-3. (XVII OPTIMA Meeting) Typ: AFG
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus