Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ján Barančík PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

ERA-CVD - -
ERA-CVD - ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2020

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ