Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Ján Barančík PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

ERA-CVD - -
ERA-CVD - ERA-NET on cardiovascular diseases to implement joint transnational research projects and set up international cooperations
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.10.2015 - 30.9.2020
ERACoSysMed - ERACoSysMed - Collaboration on systems medicine funding to promote the implementation of systems biology approaches in clinical research and medical practice
ERACoSysMed - Spolupráca na systémoch financovania medicíny s cieľom podporiť implementáciu systémových prístupov v biológii
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019
M-ERA.NET 2 - -
M-ERA.NET 2 - ERA-NET for materials research and innovation
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.3.2016 - 28.2.2021
TRANSCAN – 2 - TRANSCAN 2 ERA-NET: podpora národných a regionálnych programov a aktivít v translačnom výskume rakoviny
TRANSCAN 2 - ERA-NET: Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barančík Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 4

Poznámka:
* spoluriešiteľ