Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Yvetta Velísková, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DULOVIČOVÁ, Renáta** - VELÍSKOVÁ, Yvetta - SCHÜGERL, Radoslav - SOKÁČ, Marek**. Application of grain size analysis for saturated hydraulic conductivity assessment of bed silts along komárňanský channel – Žitný ostrov. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012038. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012038 (VEGA 02/0025/19 : Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov. APVV 14/0735 : Nové možnosti využitia odvodňovacích kanálových sústav s ohľadom na ochranu a využívanie krajiny. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium) Typ: ADMB
  • SOKÁČ, Marek** - VELÍSKOVÁ, Yvetta. Pollution source localisation in a simple river branch. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 612, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/612/1/012037 (WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change) Typ: ADMB
  • SOKÁČ, Marek** - SCHÜGERL, Radoslav - VELÍSKOVÁ, Yvetta - DULOVIČOVÁ, Renáta. Influence of Aquatic Vegetation on Dispersive Parameters as a Part of Hydrodynamic Conditions in Natural Streams. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2020, vol. 609, iss. 1, art. no. 012037. (2019: 0.175 - SJR). ISSN 1755-1307. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1755-1315/609/1/012037 (APVV - 18 - 0205 : Management of crisis situations in water supply with respect to climate change. WMESS 2020, 6th World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Vega 2/0085/20) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus