Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Mária Suríková - projektová činnosť

Národné projekty

* Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lindbloom Jana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ