Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Ing. Miloslav Bahna, PhD. - profesijný životopis

Vzdelanie
2011 PhD., Sociológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2005 Mgr., Sociológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
2000 Ing., Softvérové inžinierstvo, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Profesionálna kariéra
2019, jún: Sociologický ústav SAV, riaditeľ
2015, jún: Sociologický ústav SAV, predseda Vedeckej rady (do: 2019, máj)
2013, jún: Sociologický ústav SAV, zástupca riaditeľa (do: 2015, máj)
2011, jún: Sociológia - Slovak Sociological Review, redaktor (do: 2017, jún)
2005, apríl: Sociologický ústav SAV

Publikácie
Monografie
Bahna, M., Sekulová, M. (2019) Crossborder Care: Lessons from Central Europe, Cham: Palgrave Macmillan, 149 s.

Bahna, M. (2011) Migrácia zo Slovenska po vstupe do Európskej únie, Bratislava: VEDA, 219 s.

Vybrané články v časopisoch s recenzným konaním
Luczaj, K., Bahna, M. (v tlači) Explaining the role of international scholars in semi-peripheries. Evidence from Slovakia, Studies in Higher Education. [ stiahnuť PDF ]

Bahna, M. (2019) Context matters: Measuring nationalism in the countries of the former Czechoslovakia, Nationalities Papers 47(1): 2-19. [ stiahnuť PDF ]

Bahna, M. (2018) Study choices and returns of international students: On the role of cultural and economic capital of the family, Population, Space and Place 24(2): e2082.

Bahna, M. (2016) Ten years after the post-accession migration wave from EU 8 to the UK: what can we learn from the largest intra-EU migration experiment?, Österreichische Zeitschrift für Soziologie 41(4): 373–389. [ PDF náhľad ]

Bahna, M., Krivý, V. (2016) Ako volili národnosti a konfesie v parlamentných voľbách roku 1929 na Slovensku. Možnosti nových metód ekologickej interferencie, Historický časopis 64(1): 57-85. [ stiahnuť PDF ]

Bahna, M. (2015) Victims of Care Drain and Transnational Partnering? Slovak Female Elder Care Workers in Austria, European Societies 17(4): 447-466. [stiahnuť PDF]

Bahna, M. (2014) Slovak care workers in Austria: How important is the context of the sending country, Journal of Contemporary European Studies 22(4): 411-426. [stiahnuť PDF]

Krivý, V., Bahna, M. (2013) Medzi ideovou sebaidentifikáciou a expertným zaradením: metóda latentných ideových typov, Sociologický časopis – Czech Sociological Review 49(2): 191-220.

Bahna, M. (2013) Intra-EU Migration from Slovakia: An Evaluation of New Economics of Labour Migration and Migrant Networks Theories, European Societies 15(3): 388-407. [stiahnuť PDF]

Bahna, M. (2008) Predictions of Migration from the New Member States after Their Accession into the European Union: Successes and Failures, International Migration Review 42(4): 844-860.

Vybrané kapitoly v monografiách a iné knižné publikácie
Bahna, M. (2016) Slowakische 24-Stunden-Betreuerinnen in Ősterreich: Nur ein Weiterer Migrationsstrom aus der Slowakei? (Slovenské opatrovateľky seniorov v Rakúsku: Len ďalší migračný tok zo Slovenska?) In Im Ausland zu Hause pflegen: Die Beschäftigung von MigrantInnen in der 24-Stunden-Betreuung, LIT VERLAG, 2016, s. 199-220.

Bahna, M. (2013) Dve dekády medzinárodnej migrácie zo Slovenska. In: Krivý, V. (ed) Ako sa mení slovenská spoločnosť., Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2013, s. 355 - 383.

Bahna, M. (2013) European Union Migration and Social Charter. In: Ness, E. (ed) The Encyclopedia of Global Human Migration, Wiley Blackwell.

Bahna, M., Majo, J. (2012) Bratislava zblízka. Voľby ’12 a ’10 In: Krivý, V. (ed) Slovenské voľby ’12: čo im predchádzalo, postoje a výsledky., Bratislava: Sociologický ústav SAV, 2012, s. 203-235.

Piscová, M., Bahna, M. (2012) Austro-Hungarian Monarchy Memory Trace in the Central European Countries. In: Höllinger, F., Hadler, M. (eds.) Crossing Borders, Shifting Boundaries: National and Transnational Identities in Europe and Beyond, Campus.

Bahna, M., Piscová, M., Tížik, M. (2009) Shaping of National Identity in the Processes of Separation and Integration in Central and Eastern Europe. In: Haller, M., Jowell, R., Smith, T., W. (eds.) The International Social Survey Program 1984-2009, Charting the Globe, Routledge.

Kompletný zoznam publikačnej činnosti je k dispozícii tu.

Pozvané pobyty
30.3. – 2.4.2015 GESIS – Leibniz-Institute for the Social Sciences, Kolín; Hostiteľ: Markus Quandt, Riaditeľ výskumného oddelenia medzinárodných komparatívnych výskumov; účel pobytu: implementácia vlastného algoritmu na kontrolu kódovania dát v medzinárodných komparatívnych výskumoch

Vybrané vystúpenia na konferenciách
Post graduation returns and non-returns of internationally mobile students: Good or bad for intergenerational social mobility?, European Consortium for Sociological Research 2019 Conference, Lausanne, 12 - 14.9.2019.

Omitting the political context: Why we fail in comparing nationalism across countries and across time, European Consortium for Sociological Research 2017 Conference, Miláno, 31.8.2017 (s J. Zagrapanom).

From International Students to International Migrants: Cultural and Economic Capital and the Career Paths of Slovak Foreign Students in a Visa Free Europe, Third ISA Forum of Sociology, Viedeň, 12.7.2016

ISSP National Identity: Pitfalls in Measuring Nationalism Across Countries and Across Time, Third ISA Forum of Sociology, Viedeň, 14.7.2016

How can variable interrelations be used to detect reversed variable encoding, ISSP 2014 Research Session, Tampere, 25.5.2014.

Measures of subjective social status: How do objective indicators relate to subjective evaluation of social status?, ESA 11th Conference - Crisis, Critique and Change, Toríno, 29.8.2013 (s R. Džambazovičom).

Slovak Elder Care Workers in Austria: Do their Families Suffer?, ESA 11th Conference - Crisis, Critique and Change, Toríno, 29.8.2013.

Migration from the New EU Member States: Two Economic Rationales for Labor Migration, the Case of Labor Migration from Slovakia, XVII ISA World Congress of Sociology. Sociology on the move, Göteborg, 13.7.2010.

Two measures of subjective social status – how do objective indicators relate to subjective evaluation?, ISSP 2010 Research Session, Lisabon, 2.5.2010 (s R. Džambazovičom).

Ad hoc recenzent pre časopisy International Migration Review, Studies in Higher Education, European Societies, Nations and Nationalism, National Identities, Journal of Immigrant & Refugee Studies, Journal of European Integration, Journal of International Migration and Integration, Ekonomický časopis, Sociologický časopis / Czech Sociological Review, Sociológia - Slovak Sociological Review, Historický časopis, Nordic Journal of Migration Research, Central and Eastern European Migration Review, Demográfia, Sociální Studia, Slovenský národopis a Geografický časopis.

Aktualizované 10.9.2019