Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

PhDr. Miroslav Sabol PhD.

Medzinárodné projekty

* Národ, adaptácia, integrácia. Sociálno-ekonomické a environmentálne problémy v Bulharsku a na Slovensku v 20. a v 21. storočí

Nation, Adaptation, Integration. Socio-economic and Environmental Problems in Bulgaria and Slovakia in 20th and in 21th century

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hallon Ľudovít DrSc.


Národné projekty

Cestovný ruch na Slovensku v rokoch 1939 až 1945 (Oddych v tieni vojny)

Tourism in Slovakia between 1939 and 1945. (Rest in the shadow of war)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Sabol Miroslav PhD.

* Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ