Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

RNDr. Viera Homolová, PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
Watsonova 47, 040 01 Košice
Slovenská republika
Fax: +421/55/7922408
Výskumné zameranie:
fázové diagramy, fázové premeny, termodynamika, metóda Calphad
ORCID:
Číslo ORCID