Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Šoporňa - INS FTTH SRED Šoporňa -II.časť : VS 21127/2024. Nitra : AÚ SAV, 2004. 55 s. Typ: GII
  • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Slovenský tím pre výskum pod vodou v roku 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 17. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
  • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - RAJTÁR, Ján. Piliere rímskeho mosta v Dunaji - objav roka 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 91. ISBN 978-80-974149-2-4. Typ: GII
  • CHEBEN, Ivan - DAŇOVÁ, Klaudia. Šoporňa - Športová ul., p.č. 248/1, 1518/82 : VS 21119/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 17 s. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus