Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Klaudia Daňová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • DAŇOVÁ, Klaudia - CHEBEN, Michal. Včasnostredoveké obydlie zo Zbehov = The Early Mediaeval dwelling from Zbehy. In Pod stromom života : K životnému jubileu doc. Michala Slivku. - Bratislava : Univerzita Komenského, FF, KA, 2021, s. 27-34. ISBN 978-80-223-5389-2. (VEGA č. 2/0025/22 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou) Typ: AEDA
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/37 : VS 20612. Nitra : AÚ SAV, 2022. 21 s. Typ: AGI
  • DAŇOVÁ, Klaudia. Pata - RD p.č. 4222/39 : VS 20613. Nitra : AÚ SAV, 2022. 21 s. Typ: AGI
  • DAŇOVÁ, Klaudia - DAŇOVÁ, Miroslava. Prieskum v koryte Dunaja prekvapil. In Informátor : Revue slovenských archeológov. XXXII/2021/1-2. - Nitra : Slovenská archeologická spoločnosť pri SAV, 2021, s. 18. ISBN 978-80-974149-0-0. Typ: GII
  • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia. The Danube has prepared a surprise for us. In Potopljena baština Nr. 11 : Godišnjak Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru. - Zadar : Medunarodni centar za podvodnu arheologiju, 2020, p. 36-40. ISSN 1848-2442. (VEGA č. 2/0146/18 : Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Považí a Ponitrí s využitím archeológie pod vodou. Pilotný projekt) Typ: AECA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus