Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Projektová činnosť

Mgr. Jana Levická PhD.

Národné projekty

* Teória a termino - Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)

Theory and Terminological System of the Slovak Onomastics (on the Context of Slavic and International Onomastic Terminology)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ