Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Mgr. Róbert Malček, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HREHA, Rastislav - LUŠTÍKOVÁ, Lucia - KISSOVÁ, Miroslava - MALČEK, Róbert. Drahňov : VS 20777. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2019. 327 s. Typ: AGI
  • MALČEK, Róbert. Sebechleby - INS F FTTH - KA Krup 01 Sebechleby : VS 20729. Nitra : AÚ SAV, 2022. 81 s. Typ: AGI
  • MALČEK, Róbert. Sliač-Rybáre - Konopiská, inž.siete, p.č. 1296/3, 1299/5.26 : NS 20726. Nitra : AÚ SAV, 2022. 47 s. Typ: AGI
  • MALČEK, Róbert. Badín - NNS, NNK, p.č. 1320/49, 59, 33 : VS 20728/22. Nitra : AÚ SAV, 2022. 33 s. Typ: AGI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus