Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Viera Víteková

sekretariát riaditeľa
Botanický ústav
Dúbravská cesta 9, 845 23 Bratislava 4
Slovenská republika
Tel.: 02/ 5942 6111
Fax: 02/ 5477 1948