Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Radovan Garabík

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • GARABÍK, Radovan. Language Report Slovak. In European Language Equality : A Strategic Agenda for Digital Language Equality. - Cham : Springer, 2023, s. 207-210. ISBN 978-3-031-28818-0. ISSN 1611-2482. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/978-3-031-28819-7_33 Typ: ADMB
  • GARABÍK, Radovan - WACHTARCZYKOVÁ, Jana. Gender asymmetry of Visegrád group languages as reflected by word embeddings. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 3, s. 354-379. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0013 (VEGA č. 2/0014/19 : Diskriminačná inštrumentalizácia jazyka) Typ: ADNB
  • GARABÍK, Radovan. Corpus of Slovak Legislative Documents. In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 2, s. 175-189. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0004 Typ: ADNB
  • GARABÍK, Radovan - OSTROŠKI ANIĆ, Ana - UTKA, Andrius. Validation of the Bigger Analogy Test Set Translation into Croatian, Lithuanian and Slovak. In Language, Data and Knowledge 2023 (LDK 2023) : Proceedings of the 4th Conference on Language, Data and Knowledge. Eds. Sara Carvalho, Anas Fahad Khan, Ana Ostroški Anić, Blerina Spahiu, Jorge Gracia, John P. McCrae, Dagmar Gromann, Barbara Heinisch, Ana Salgado. - Lisabon : NOVA FCSH - CLUNL, 2023, s. 402-409. ISBN 978-989-54081-5-3. Dostupné na internete: https://aclanthology.org/2023.ldk-1.42.pdf (Conference on Language, Data and Knowledge) Typ: AFC
  • GARABÍK, Radovan. A multilingual portal for teaching Slovak as foreign language meets language technologies. In Book of Abstracts : 18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18). - Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2023. (18th Annual Meeting of the Slavic Linguistics Society (SLS-18)) Typ: GII
  • VÁRADI, Tamás - GARABÍK, Radovan - NYÉKI, Bence - KOEVA, Svetla - TADIĆ, Marko. Introducing the CURLICAT Corpora: Seven-language Domain Specific Annotated Corpora from Curated Sources. In LREC 2022 Conference Proceedins. - Paríž : European Language Resources Association (ELRA), 2022, s. 100-108. ISBN 979-10-95546-72-6. (Conference on Language Resources and Evaluation) Typ: ADMB
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus