Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Radoslav Forgáč PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

FACECONTROL - FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle
FaceControl – komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle (FACECONTROL)
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Forgáč Radoslav PhD.
Doba trvania: 1.3.2019 - 31.10.2020
* Nové metódy a prístupy pre distribuované škálované počítanie
New Methods and Approaches for Distributed Scalable Computing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ