Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - PUTŠKO, Mária - MORDOVIN, Maxim. Pustý hrad - Horný hrad (2022) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2022.pdf Typ: GHG
  • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - ČIERNY, Miloš - MORDOVIN, Maxim - PUTŠKO, Mária. Pustý hrad - Horný hrad (2023) [elektronický dokument]. Nitra : Archeologický ústav SAV, v. v. i., 2024. nestr. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete: https://archeol.sav.sk/files/PUSTY-HRAD_PLAGAT_2023.pdf Typ: GHG
  • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Zvolen - Zámok, p.č. 1129/13, vonkajšie nádvorie, kanalizácia : VS 21125/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 77 s. Typ: GII
  • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Ostrá Lúka - Gunda : VS 21126/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 96 s. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus