Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Ján Beljak, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BELJAK, Ján - MITÁŠ, Vladimír. Archeologický prieskum stredného a horného Poiplia = Archaeological Survey of the Central and Upper Poiplie Region. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 32-33. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. VEGA č. 2/0062/21 : Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk) Typ: AEDA
  • BELJAK, Ján - BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - PUTŠKO, Mária. Výskum Pustého hradu vo Zvolene = Investigation of Pustý Hrad Castle in Zvolen. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 27-32. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
  • BELJAK, Ján - BEDNÁR, Peter - DEBNÁR, Peter - FECKO, Peter - HREHA, Rastislav - MELO, Matúš - HORVÁTHOVÁ, Eva - MALČEK, Róbert - MIROŠŠAYOVÁ, Elena - NEMERGUT, Adrián - SOJÁK, Marián - VOJTEČEK, Marek. Archeologický prieskum na trase prepojovacieho VTL plynovodu Poľsko – Slovensko = Archaeological Survey Along the Interconnecting High Pressure Gas Pipeline Poland – Slovakia. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 25-27. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (VEGA 2/0124/20 : Ekonomika stredoveku (6.-13. storočie). VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine. APVV 18-0276 : Prostredie a sídliskové siete mladšieho praveku na príklade vybratých období a regiónov Slovenska) Typ: AEDA
  • BELJAK, Ján - MORDOVIN, Maxim. Výskum na hrade Čabraď = Excavation at the Castle of Čabraď. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2017. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav SAV, v.v.i., 2023, s. 33-34. ISBN 978-80-8196-063-5. ISSN 0231-925X. (APVV-17-0063 : Vita intra muros – interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska) Typ: AEDA
  • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter - MURÍN, Igor. Podhorie-Žákyl - Hrad Žákyl p.č. 1540 : VS 20869. Nitra : AÚ SAV, 2023. 76 s. Typ: GII
  • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Zvolen - Hrčkov jarok II, p.č. 3160/52, 183, 278, 291, 368-369 : VS 20868. Nitra : AÚ SAV, 2023. 77 s. Typ: GII
  • BELJAK, Ján - DEBNÁR, Peter. Zvolen - Rekonštrukcia plynovodov, ul. Študentská, ... : VS 20979. Nitra : AÚ SAV, 2023. 88 s. Typ: GII
  • BELJAK, Ján - ČIERNY, Miloš. Žiar nad Hronom - Pri futbalovom štadióne, Park Štefana Moyzesa : VS 20877. Nitra : AÚ SAV, 2023. 59 s. Typ: GII
  • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - GODIŠ, Jakub - BELJAK, Ján. Understanding the Late and Final Bronze Age settlement at Zvolen, Pustý hrad site. The expression of pottery. In Studia Historica Nitriensia, 2023, roč. 27, supplementum 3 - V hore strom, s. 88-113. (2022: 0.17 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1338-7219. Dostupné na: https://doi.org/0.17846/SHN.2023.27 Typ: ADFB
  • BELJAK PAŽINOVÁ, Noémi - GODIŠ, Jakub - BELJAK, Ján. The late and Final Bronze Age settlement at Zvolen, Pustý hrad site (Central Slovakia). In Book of Abstracts : The 2nd International Conference "Archaeology of the Montains: research, methods, analysis. Ed. Sylwia Bulawka et al. 1. vyd. - Warsaw : Institute of Archaeology and Ethnology of the PAS, 2023, s. 10. ISBN 978-83-66463-76-9. (Archaeology of the Mountains: research, methods, analysis : International Conference) Typ: AFE
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus