Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

RNDr. Jana Borovská, PhD.

Hydrogeochémia: kvalita povrchových vôd, vplyv využívania poľnohospodárskej krajiny na kvalitu povrchových vôd; základný sociologický výskum: vzťah verejnosti k biodiverzite, vplyv implementácie politík EÚ na zmeny využivania poľnohospodárskej krajiny.