Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Viera Krchnárová

Technický pracovník
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 033/5547165