Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Natália Tomašovičová, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • MAJOROŠOVÁ, Jozefína - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - LACKOVÁ, Veronika - YANG, Chih-Wen - BAŤKOVÁ, Marianna - BAŤKO, Ivan - DEMČAKOVÁ, Mária - CSACH, Kornel - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - HAYRYAN, S. - HWANG, Ing-Shouh - HU, Chin-Kun - KOPČANSKÝ, Peter. Self-assembly of hen egg white lysozyme fibrils doped with magnetic particles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 471, p. 400-405. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Typ: ADCA
  • TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - HU, Po-Sheng - ZENG, Cyun-Lun - MAJOROŠOVÁ, Jozefína - ZAKUŤANSKÁ, Katarína - KOPČANSKÝ, Peter. Dual size-dependent effect of Fe3O4 magnetic nanoparticles upon interaction with lysozyme amyloid fibrils: Disintegration and adsorption. In Nanomaterials, 2019, vol. 9, no. 1, art. no. 37. (4.034 - IF2018). ISSN 2079-4991. Typ: ADCA

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus