Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Pavol Szabó, CSc. - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • GALDUN, L. - RYBA, Tomáš - HAŠKOVÁ, Veronika - SZABÓ, Pavol - VARGA, Rastislav. MAGNETO-STRUCTURAL PROPERTIES AND SPIN POLARIZATION OF Co2MnSn HEUSLER MELT-SPUN RIBBON. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 181. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • KOPČÍK, Michal - VAŇO, Viliam - KUZMIAK, Marek - SZABÓ, Pavol - LATYSHEV, Vitalii - KOMANICKÝ, Vladimír - SAMUELY, Peter. UNCONVENTIONAL DENSITY OF STATES ABOVE THE UPPER CRITICAL FIELD IN HOMOGENEOUSLY DISORDERED SUPERCONDUCTING Mo2N FILMS. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 297. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • MARCIN, Miroslav - KAČMARČÍK, Jozef - PRIBULOVÁ, Zuzana - KOPČÍK, Michal - SZABÓ, Pavol - ŠOFRANKO, Ondrej - SAMUELY, Tomáš - VAŇO, Viliam - MARCENAT, Christophe - VERCHENKO, Valeriy Yu. - SHEVELKOV, Andrei V. - SAMUELY, Peter. Single-gap superconductivity in Mo8Ga41. In Scientific Reports, 2019, vol. 9, art. no. 13552. (4.011 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. Typ: ADCA
  • ONUFRIIENKO, Oleksandr - SAMUELY, Tomáš - SZABÓ, Pavol - MOSCHALKOV, V.V. - SAMUELY, Peter. BOSONIC TYPE OF SUPERCONDUCTOR-INSULATOR TRANSITION IN NANODIAMOND ARRAYS. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 288. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • SAMUELY, Tomáš - ZHANG, G. - ONUFRIIENKO, Oleksandr - VOLODIN, A. - IWAHARA, N. - CHIBOTARU, L.F. - MOSCHALKOV, V.V. - SZABÓ, Pavol - SAMUELY, Peter. SUPERCONDUCTING FERROMAGNETIC NANODIAMOND. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 276. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • SZABÓ, Pavol - KOPČÍK, Michal - SAMUELY, Tomáš - KAČMARČÍK, Jozef - ŽEMLIČKA, M. - GRAJCAR, M. - SAMUELY, Peter. FIELD DEPENDENT DENSITY OF STATES OBSERVED ABOVE THE UPPER CRITICAL MAGNETIC FIELD IN STRONGLY DISORDERED MoC THIN FILMS. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 278. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • ŠOFRANKO, Ondrej - SAMUELY, Tomáš - KAČMARČÍK, Jozef - SZABÓ, Pavol - SAMUELY, Peter. STUDY OF MISFIT SUPERCONDUCTOR LaSe1.14 NbSe2. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 283. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH
  • PRIBULOVÁ, Zuzana - MARCIN, Miroslav - KAČMARČÍK, Jozef - SZABÓ, Pavol - KOPČÍK, Michal - VAŇO, Viliam - MARCENAT, Christophe - VERCHENKO, Valeriy Yu. - SHEVELKOV, Andrei V. - SAMUELY, Peter. POSSIBLE TWO-GAP SUPERCONDUCTIVITY IN Mo8Ga41 ADDRESSED BY THERMODYNAMIC AND SPECTROSCOPIC MEASUREMENTS. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 272. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus