Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Pavol Szabó CSc.

Medzinárodné projekty

* EMP - Europská Mikrokelvinová Platforma

European Microkelvin Platform

Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2023
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

* Nanocohybri - NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES

NANOSCALE COHERENT HYBRID DEVICES FOR SUPERCONDUCTING QUANTUM TECHNOLOGIES

Doba trvania: 18.10.2017 - 17.4.2022
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Samuely Peter DrSc., akademik US Slovenska

STM štúdium grafénom pokrytých nanoštruktúr

Investigation of graphene covered superconducting nanostructures by scanning tunneling microscopy

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.


Národné projekty

* MIKROKELVIN - MIKROKELVIN - Kvantové materiály pri ultra-nízkych teplotách

MICROKELVIN - Quantum matters at very low temperatures

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.

ECODISC - Elektrónové korelácie v neusporiadaných supravodičoch

Electron correlations in disordered superconductors

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.

* FRUSTKOM - Frustrované kovové magnetické systémy

Frustrated metallic magnetic systems

Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Gabáni Slavomír PhD.

Isingove supravodiče a topologické fázy hmoty

Ising superconductors and topologigal phases of the matter

Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Szabó Pavol CSc.

* Štúdium netriviálnej supravodivosti vybraných materiálov.

Research of non-trivial superconductivity on selected materials.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kačmarčík Jozef PhD.

Celkový počet projektov: 8

Poznámka: * spoluriešiteľ