Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Katarína Zmorayová, PhD - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • ZMORAYOVÁ, Katarína - KAVEČANSKÝ, Viktor - PUCHÝ, Viktor - DUSZA, Ján - DIKO, Pavel. Recovery of the single phase structure of magnetocaloric material prepared by the spark plasma sintering method. In Metallography and Fractography 2019 : 17th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 24.-26.4.2019. - Košice : Technical University, 2019, p. 97. ISBN 978-80-553-3285-7.(Metallography and Fractography 2019 : international symposium on metallography, fractography and materials science). Typ: AFH
  • ZMORAYOVÁ, Katarína - ANTAL, Vitaliy - KAVEČANSKÝ, Viktor - KOVÁČ, Jozef - KAŇUCHOVÁ, Mária - DIKO, Pavel. INFLUENCE OF HIGH PRESSURE OXYGENATION ON THE STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES OF La-Ca-Sr-Mn-O PEROVSKITE CERAMIC MATERIAL. In CSMAG ´19 : 17th Czech and Slovak Conference of Magnetism, June 3 - 7, 2019, Košice, Slovakia. Book of Abstracts. - Košice : Slovak Physical Society, 2019, p. 160. ISBN 978-80-89855-07-0.(CSMAG ´19 : Czech and Slovak Conference on Magnetism). Typ: AFH

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus