Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Katarína Zmorayová PhD - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* RBS - Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 1.5.2018 - 30.4.2023


Národné projekty

* ARES - Legované REBCO masívne supravodiče
Alloyed REBCO bulk superconductors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
* BMREBCO - Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie
Development of REBCO superconductors for biomedical applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc., akademik US Slovensko
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ