Informačná stránka zamestnanca SAV

Ing. Katarína Zmorayová PhD - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* RBS - Výskum masívnych supravodičov
Research on bulk superconductors
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Diko Pavel DrSc. akademik US
Doba trvania: 1.5.2018 - 30.4.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ