Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Mária Zentková CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

MAGBIO - Magnetické nanokompozity pre biomedicínu
Magnetic nanocomposites for biomedicine
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zentková Mária CSc.
Doba trvania: 15.2.2019 - 31.12.2020
* Ortorombické multiferoické materiály so silnou magneto – elektrickou väzbou: vplyv substitúcie v oktaedrických polohách na magnetizmus a multiferoicitu
Orthorhombic multiferroic materials with strong magneto – electric coupling: effect of substitution in octahedral sites on magnetism and multiferroicity
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihalik Marián CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ