Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Ing. Katarína Paulovičová, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • KURIMSKÝ, Juraj - RAJŇÁK, Michal** - CIMBALA, Roman - PAULOVIČOVÁ, Katarína - ROZYNEK, Z. - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Electrical discharges in ferrofluids based on mineral oil and novel gas-to-liquid oil. In Journal of Molecular Liquids, 2021, vol. 325, art. no. 115244. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.molliq.2020.115244 Typ: ADCA
  • RAJŇÁK, Michal** - DOLNÍK, Bystrík - KREMPASKÝ, Jakub - CIMBALA, Roman - PAREKH, K. - UPADHYAY, R.V. - PAULOVIČOVÁ, Katarína - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Controllability of ferrofluids' dielectric spectrum by means of external electric forces. In Journal of Physics D: Applied Physics, 2021, vol. 54, no. 3, art. no. 035303. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0022-3727. Dostupné na: https://doi.org/10.1088/1361-6463/abbeb6 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus