Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Blahoslav Pastirčák CSc. - projektová činnosť

Národné projekty

* Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ