Informačná stránka zamestnanca SAV

RNDr. Blahoslav Pastirčák CSc. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* JEM-EUSO - JEM-EUSO, Kozmické Observatórium Extrémneho Vesmíru na palube Japonského Experimentálneho Modulu
JEM-EUSO, Extreme Universe Space Observatory Onboard Japan Experiment Module
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD
Doba trvania: 1.1.2010 - 31.12.2018


Národné projekty

* Analýza meraní z experimentov EUSO-SPB, Mini-EUSO a siete pozemných UV detektorov
Analysis of EUSO-SPB, Mini-EUSO and ground UV detectors experiments measurement
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bobík Pavol PhD
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ