Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

RNDr. Pavol Mereďa, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • HODÁLOVÁ, Iva - MEREĎA, Pavol, ml.**. Viola suavis var. pannonica (Violaceae), a new white-flowered violet from central Europe. In PhytoKeys, 2024, vol. 242, art. no. 121734. (2023: 1.3 - IF, Q3 - JCR, 0.532 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1314-2011. Dostupné na: https://doi.org/10.3897/PHYTOKEYS.242.121734 (VEGA č. 2/0161/21 : Flóra Slovenska - čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov/ Flora of Slovakia - Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa) Typ: ADCA
  • MÁJEKOVÁ, Jana** - LETZ, Dominik Roman - MEREĎA, Pavol, ml. - HODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2023 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vrakuňa = Results of the Floristic mini-course held in 2023 in Bratislava boroughs of Rača and Vrakuňa. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2024, roč. 46, č. 1, s. 35-56. ISSN 1337-7043. (VEGA č. 2/0161/21 : Flóra Slovenska - čeľaď Asteraceae (2. časť): biosystematické štúdium kritických taxónov/ Flora of Slovakia - Asteraceae family (Part 2): biosystematic study of critical taxa. VEGA č. 2/0108/21 : Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti/Diversity of urban biota in the Carpathian-Panonian region) Typ: ADFB
  • MEREĎA, Pavol, ml. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2023. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2024, roč. 46, č. 1, s. 3-11. ISSN 1337-7043. Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus