Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Doc. Mgr. Mário Ziman PhD.

Medzinárodné projekty

* skQCI - skQCI

skQCI

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Digital Europe Programme
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skyba Peter DrSc.


Národné projekty

Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)

Design of complex quantum measurements (DESCOM)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

DEQHOST - Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu

Designing quantum higher order structures

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

* OTDQM - Optimálna transportná vzdialenosť pre kvantové merania

Optimal transport distance for quantum measurements

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Leppäjärvi Leevi Ilmari PhD.

Celkový počet projektov: 4

Poznámka: * spoluriešiteľ