Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Doc. Mgr. Mário Ziman PhD.

Národné projekty

Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)

Design of complex quantum measurements (DESCOM)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

OPTIQUTE - Optimalizačné metódy pre kvantové technológie

Optimisation methods for quantum technologies

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Ziman Mário PhD.

Celkový počet projektov: 2

Poznámka: * spoluriešiteľ