Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Ing. Zuzana Brnoliaková, PhD.

zástupkyňa vedeckého riaditeľa, vedúca Oddelenia tkanivových kultúr a biochemického inžinierstva
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie, CEM SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: 02/ 32 295 716, kl. 2716
Výskumné zameranie:
biochémia, farmakológia, toxikológia, glykomika