Informačná stránka zamestnanca SAV

Viola Števurková - publikačná činnosť

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Slovenskej akadémie vied.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:

  • WACHSMANNOVÁ, Lenka** - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Changes in SNAI1 and VIM gene expression in Caco2 cells after co-cultivation with bacteria from colorectal cancer biopsies. In Neoplasma, 2019, vol. 66, no. 2, p. 271-275. (1.771 - IF2018). ISSN 0028-2685.(VEGA 2/0099/17 : Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. RFL2009 : Cancer Research Foundation fund). Typ: ADDA
  • WACHSMANNOVÁ, Lenka - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Intestinal bacteria and their effects on gene expression. In Sborník přednášek XIV. sympozia společnosti pro probiotika a prebiotika. - Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze, 2019, p. 11. ISBN 978-80-213-2936-2.(VEGA 2/0099/17 : Štúdium mikrobiómu u pacientov s kolorektálnym karcinómom. Sympozium společnosti pro probiotika a prebiotika : oraganizované ve spolupráci s AVČR v rámci programu Strategie AV21 "Potraviny pro budoucnost"). Typ: AFG
  • WACHSMANNOVÁ, Lenka - ŠOLTYS, Katarína - ŠTEVURKOVÁ, Viola - ČIERNIKOVÁ, Soňa. Gut microbiome analysis in biopsies from Slovak colorectal adenomas and carcinomas patients. In 10th Probiotics, prebiotics and new foods, nutraceuticals and botanicals for nutrition and human and microbiota health : 1st Scientific and business symposium. - Rome : Universita Urbaniana, 2019, p. 112.(Probiotics, prebiotics and new foods, nutraceuticals and botanicals for nutrition and human and microbiota health : 1st science and business symposium). Typ: AFK

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus