Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Ladislav Olexa - projektová činnosť

Národné projekty

* Vývoj a premeny sídliskových štruktúr horného Potisia v praveku a v rannej dobe dejinnej.
Development and changes of settlement structures of the Upper Tisza river basin in prehistory and early history
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ