Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Lucia Benediková PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

* Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Exploring Bronze Age Society: The rise and fall of fortified settlement in Spišský Štvrtok (Slovakia)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.
Doba trvania: 1.10.2019 - 31.1.2021


Národné projekty

Dynamika zmien prírodného prostredia a využívania krajiny v dobe bronzovej a železnej v severnej časti Západných Karpát
Dynamics of the environmental changes and landscape development in the Bronze and Iron Age in the northern part of the Western Carpathians
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
* Slovensko a stredné Podunajsko: vývoj od včasnej doby dejinnej po začiatok stredoveku
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Celkový počet projektov: 3

Poznámka:
* spoluriešiteľ