Information Page of SAS Employee

Mgr. Marek Husárik PhD. - projects

International projects

* Study of the ageing and rejuvenating processes affecting the small Solar system bodies. Experimental and theoretical approach.
Štúdium zvetrávania a rejuvenizačných processov pôsobicich na malých telesách Slnečnej sústavy. Experimentálny a teoretický prístup.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Kaňuchová Zuzana PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2018

Projects total: 1

Note:
* cosolver