Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Publikačná činnosť

Ing. Marek Bučko, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BUČKO, Marek** - KANIAKOVÁ, Katarína - HRONSKÁ, Helena - GEMEINER, Peter - ROSENBERG, Michal. Epoxide Hydrolases: Multipotential Biocatalysts. In International Journal of Molecular Sciences. - Basel : MDPI, 2023, vol. 24, iss. 8, art. no. 7334. (2022: 5.6 - IF, Q1 - JCR, 1.154 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents). ISSN 1422-0067. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ijms24087334 Typ: ADCA
  • CABADAJ, Patrik - ILLEOVÁ, Viera - ČERVEŇANSKÝ, Ivan - RUPČÍKOVÁ, Veronika - KRAJČOVIČ, Tomáš - BUČKO, Marek - POLAKOVIČ, Milan**. Investigation of process stability of a whole-cell biocatalyst with Baeyer–Villiger monooxygenase activity in continuous bioreactors. In Environmental Technology & Innovation, 2023, vol. 30, art. no. 103083. (2022: 7.1 - IF, Q1 - JCR, 1.157 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2352-1864. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.eti.2023.103083 Typ: ADCA
  • HRONČEKOVÁ, Štefánia - LORENCOVÁ, Lenka - BERTÓK, Tomáš - HÍREŠ, Michal - JÁNÉ, Eduard - BUČKO, Marek - KASAK, Peter - TKÁČ, Ján**. Amperometric Miniaturised Portable Enzymatic Nanobiosensor for the Ultrasensitive Analysis of a Prostate Cancer Biomarker. In Journal of Functional Biomaterials, 2023, vol. 14, no. 3, art. no. 161. (2022: 4.8 - IF, Q2 - JCR, 0.637 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2079-4983. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/jfb14030161 Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus