Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Profesijný životopis

PhDr. Peter Salner, DrSc.

Peter Salner
1969-1974 - štúdium na Katedre etnografie a folkloristiky FFUK
1975- 2022 - Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i., v súčasnosti vedúci vedecký pracovník;
autor 19 odborných kníh a viac než 100 publikovaných štúdií
2005- 2022 Kuratórium Dokumentačného strediska holokaustu, v rokoch 2013-2022 predseda kuratória
1996-2013 - predseda ŽNO Bratislava
2015 Cena primátora hl. mesta SR Bratislavy
1996-1998 člen výskumného projektu Oral history: Osudy tých, ktorí prežili holokaust (Yale University a Nadácia Milana Šimečku) a projektu Centropa (1998-2003).
1996-2015 - prednášky na FFUK v Bratislave;
1999-2016 - prednášky FHS Univerzita Karlova, Praha
1991-1992 - prednášky Etnographisches Seminar, Universität Thuriniensis, Zürich