Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Municipality Day(s): a new tradition in the calendar of municipal festivals = Dzień/dni miejscowości: nowa tradycja w kalendarzu świąt lokalnych. In Łódzkie Studia Etnograficzne, 2022, tom. 61, p. 77-91. ISSN 2450-5544. Dostupné na: https://doi.org/10.12775/LSE.2022.61.05 Typ: ADMB
  • BEŇUŠKOVÁ, Zuzana. Výsledky projektu geografov „Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy“ (2016 – 2021). In Slovenský národopis / Slovak Ethnology, 2023, roč. 71, č. 1, s. 76-82. (2022: 0.3 - IF, 0.182 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1335-1303. Recenzia na: Suburbanizácia / Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2019. - ISBN 978-80-89548-08-8. Recenzia na: Suburbanizácia 2 / Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. - ISBN 978-80-89548-09-5. Recenzia na: Atlas suburbanizácie Bratislavy [textový dokument (print)] / Martin Šveda, Ján Výbošťok, Gurňák Daniel. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2021. - ISBN 978-80-89548-10-1. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/SN.2023.1.06 Typ: EDI
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus