Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

Mgr. Michal Habaj PhD.

Národné projekty

Modernizmus v slovenskej literatúre II

Modernism in Slovak Literature II

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.

Celkový počet projektov: 1

Poznámka: * spoluriešiteľ