Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Profesijný životopis

Mgr. Timotea Vráblová, CSc.

narodenia: 1968
Vysokoškolské vzdelanie: Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor slovenský jazyk a literatúra – anglický jazyk a literatúra (1986 – 1991)
Rok udelenia vedeckej hodnosti: 1997 (CSc.), 2012 (samostatný vedecký pracovník IIa)
Odborné zameranie: slovenská literatúra 17. – 18. storočia, duchovná pieseň, detská literatúra
Jazykové kompetencie: anglický jazyk, nemecký jazyk
Rok nástupu do Ústavu slovenskej literatúry SAV: 1991