Informačná stránka zamestnanca SAV

PhDr. Bohumil Búzik PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

* HODYSE - Hodnoty v dynamike spoločenských zmien na Slovensku a v Európe
Values in the Dynamics of Societal Changes in Slovakia and Europe
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020
KONSPOREG - Konzumná spoločnosť a konzumné regióny. Stratifikácia postkomunistickej spoločnosti
Consumer Society and Consumer Regions. Stratification of Post-Communist Society
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Búzik Bohumil PhD.
Doba trvania: 1.7.2017 - 30.6.2020

Celkový počet projektov: 2

Poznámka:
* spoluriešiteľ