Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka zamestnanca SAV

Projektová činnosť

doc. RNDr. Peter Filipčík CSc.

Medzinárodné projekty

Neu-Vasc - Neurovaskulárne poškodenie určuje patofyziológiu ochorenia u detských pacientov po traumatickom poškodení mozgu: zdroj nových biomarkerov

Neurovascular damage determines disease pathophysiology in pediatric mild traumatic brain injury: source of new biomarkers

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.


Národné projekty

Kognitívne dopady športových úrazov mozgu u adolescentov v Slovenskej republike

Cognitive consequences of sport-related traumatic brain injuries in adolescents in the Slovak Republic

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu

Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Celkový počet projektov: 3

Poznámka: * spoluriešiteľ