Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka zamestnankyne SAV

Publikačná činnosť

PhDr. Eva Veselovská, PhD.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
  • LAZORÍK, Eduard - BEDNÁRIKOVÁ, Janka - VESELOVSKÁ, Eva. Stredoveké liturgické fragmenty z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice. Recenzenti: Dalibor Havel, Rastislav Adamko. 1. vydanie. Martin : Slovenská národná knižnica, 2022. 340 s. Catalogus fragmentorum, Tomus 3. ISBN 978-80-8149-158-0 (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy) Typ: AAB
  • VESELOVSKÁ, Eva. The Latin Office of the Dead in medieval manuscripts from the territory of Slovakia. In Musicologica Brunensia, 2022, vol. 57, iss. 2, p. 53-77. (2021: 0.100 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1212-0391. Dostupné na: https://doi.org/10.5817/MB2022-2-3 (APVV - 19 - 0131 : Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku) Typ: ADMB
  • VESELOVSKÁ, Eva. The Office of the Dead in Carthusian Psalter / Gradual J 538 in the Slovak National Library in Martin [Ofícium za zosnulých v rkp. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine]. In Musica mediaeva liturgica IV : zborník príspevkov z muzikologickej konferencie konanej dňa 1. júna 2022. Editor: Janka Bednárikvá; recenzenti: Katarina Šter, Jaroslav Nemeš. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2023, s. 153-189. ISBN 978-80-561-1030-0. (APVV-19-0043 : CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy. VEGA č. 1/0096/21 : Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Musica mediaeva liturgica IV. : Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou) Typ: AFD
  • VESELOVSKÁ, Eva. Zsuzsa Czagány: Antiphonale Varadinense I. – III. Edícia Musicalia Danubiana 26. In Musicologica Slovaca, 2023, roč. 14 [40], č. 1, s. 148-152. (2023 - RILM, CEJSH, CEEOL). ISSN 1338-2594. Recenzia na: Antiphonale Varadinense I – III. Edícia Musicalia Danubiana 26 / Zsuzsa Czagány. - Budapest : Research Centre for the Humanities,Institute for Musicology, Department of Early Music, 2019. - ISBN 978 615 5167 08 98. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/musicoslov.2023.1.8 Typ: EDI
  • VESELOVSKÁ, Eva. O stredovekých notaciách rukopisov Elišky Rejčky. In Klášter cisterciaček na Starém Brně a jeho zakladatelka královna Alžběta : Mezinárodní vědecká konference, 22. 5. – 24. 5. 2023, Brno. - Brno : Archiv města Brno, 2023, s. 18. Typ: GII
  • VESELOVSKÁ, Eva. Newly Discovered Fragments of Premonstratensian Origin from Slovakia. In MedRen 2023 : The International Medieval and Renaissance Music Conference : Munich, 31 July – 2 August, 2023. - Munich : Bavarian State Library, 2023, p. 152. Typ: GII
  • VESELOVSKÁ, Eva. Mediaeval notations of the Augustinian Library in Klosterneuburg. In IAML 2023 : International IAML Congress, Cambridge, 30th July - 4th August 2023. - Cambridge : International Association of Music Libraries, 2023, p. 23. Dostupné na internete: https://static.sched.com/hosted_files/iaml2023cambridge/72/Abstracts%20Medieval%20music.pdf (International IAML Congress) Typ: GII
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus