Information Page of SAS Employee

Ing. Mgr. Robert Andok PhD. - projects

International projects

An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom a mikro-ohrievačom na báze uhlíka/grafénu s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu
Program: JRP
Project leader: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020


National projects

Electron beam lithography of nanometer structures for 2D materials on the base of metal sulfides
Elektrónová litografia nanometrových štruktúr pre 2D materiály na báze sulfidov kovov
Program: VEGA
Project leader: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2021

Projects total: 2

Note:
* cosolver