Information Page of SAS Employee

Ing. Ján Tkáč DrSc. - projects

International projects

synBIOcarb - Synthetic biology of carbohydrate-binding proteins: engeneering protein-carbohydrate interactions for diagnostics and cell targeting
Syntetická biológia sacharid-viažucich proteínov: inžinierstvo proteín-sacharidových interakcií na diagnostiku a cielenú bunkovú interakciu
Program: Horizont 2020
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.10.2018 - 30.9.2022


National projects

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Program: APVV
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
* GlycoPro - Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exozómoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Program: Iné projekty
Project leader: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Duration: 1.12.2019 - 30.11.2021
GlycoPro - Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exózomoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2019 - 31.12.2021
GlycoDX - Early diagnostics of colorectal and testicular cancer by glycoprofiling
Skorá diagnostika kolorektálneho karcinómu a rakoviny semeníkov glykoprofiláciou
Program: Iné projekty
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Duration: 1.12.2018 - 31.12.2020

Projects total: 5

Note:
* cosolver